A comprehensive guide on Facebook written by VTS and Facebook engineers
10
7
Quá trình chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn, dù là để làm tình nguyện viên hay công việc full-time bạn hằng mong ước đều sẽ có những khó khăn nhất định…
1
It can be quite nerve-wrecking to walk into an interview and not know where to begin. Oftentimes, candidates struggle to present themselves successfully…
Vietnam Tech Society proudly presents our FIRST SUMMER INTERNSHIP PROGRAM!
Hello mọi người! Mình là Tuấn Đoàn, 1 thành viên của Vietnam Tech Society, hiện đang làm Senior Data Scientist tại Quora. Tới hiện tại mình đã phỏng vấn…
5
Tech Waves is a fireside chat series that features industry insiders and provides insights about emerging fields in technology. In the #2 Episode of…
1
Dream It - Build It is a series where the Vietnam Tech Society invites high-profile and successful Vietnamese leaders to inspire Vietnamese students and…
1
Dream It - Build It is a series where the Vietnam Tech Society invites high-profile and successful Vietnamese leaders to inspire Vietnamese students and…
5
See all

Vietnam Tech Society